TV-reklam

 

TV-reklam har idag blivit mer kostnadseffektivt än tidigare. Med sociala mediers intåg så öppnades nya möjligheter för alla typer av reklam. Vi har producerat ett flertal TV-reklamkampanjer till både små och stora företag. Antingen det är rörlig bild eller stillbilder som används så har just bild och ljud en enorm genomslagskraft. Man kan idag få en fantastisk rörelse även i stillbilder, till en förhållandevis låg kostnad.

Titta på några av våra exempel här intill.

Kontakta oss sedan för ett möte så diskuterar vi hur ni ska synas och höras.