Film

Genom åren har vi producerat film i samarbete med ett antal kollegor i branchen. Film är sällan eller aldrig en mans verk, utan det är många parametrar som ska stämma in. Från idé, manus, storyboard, casting och inspelning, till redigering/klippning, ljud o musikläggning och eventuell eftersynkning. Allt är lika viktigt. När allt är klart ska filmen kodas till rätt format.

Det kan vara för TV, bio, projektor, LED-display på olika arenor eller web.

Titta på några exempel här intill.

Kontakta sedan oss för ett möte, så planerar vi för ert filmprojekt.

Under bearbetning…